TURLØYPE TIL VETVIKA

TURLØYPE TIL VETVIKA

Start på Svarstad og langs vegen til Bremangersendaren, Jamn bratt stigning til ein når ca 600 m.o.h. Deretter flatt i ca 2km. Bratt nedstiging i gradkledd skråning mot Vetvika med ei fantastisk fin badestrand. Bygda vart fråflytt for ca 50 år sidan. Heile turen tar ca 7-8 timar.

Tilbake turen går nord om Solheimsvatnet, oppgjennom ei ur med god sti. Etter å ha passert høgda kjem ein inn att på stien som fører opp. Ynskjer du guide på turen, ta kontakt med Turistinformasjonen tlf: 57 79 37 50 Merk: I Bremanger er det bandtvang på hund heile året. Turkart kommer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *